Title
Jeugdtrauma als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom : een literatuuroverzicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
69(2013) :19 , p. 912-921
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In dit artikel wordt een systematisch overzicht gegeven van de literatuur die tussen 1991 en 2012 verschenen is over de rol van jeugdtraumas als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS). Fibromyalgie en CVS kennen een multifactoriële pathogenese. De voorbije jaren is er toenemende evidentie geleverd voor een associatie tussen jeugdtraumas en de ontwikkeling van CVS en/of fibromyalgie op volwassen leeftijd. Naast seksueel en fysiek kindermisbruik blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie ook vaker emotionele mishandeling te hebben doorgemaakt tijdens hun jeugd in vergelijking met personen zonder CVS en/of fibromyalgie. De ernst van de blootstellingsgraad aan jeugdtraumas hangt samen met het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen. Verder blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie met jeugdtraumas differentiële klinische kenmerken te vertonen, met name meer ernstige lichamelijke klachten en een hogere psychiatrische comorbiditeit (depressie, angststoornissen en posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)). Er zijn op biologisch vlak aanwijzingen dat jeugdtraumas bij CVS en fibromyalgie gepaard gaan met een disfunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as), hoewel verder onderzoek hieromtrent noodzakelijk is. Een screening naar jeugdtraumas bij patiënten met CVS en/of fibromyalgie is belangrijk in zowel de eerste- als de tweedelijnsgezondheidszorg gezien de relatief hoge prevalentie van jeugdtraumas bij patiënten met deze aandoeningen en de noodzaak van een aangepaste benadering en psychologische begeleiding van slachtoffers.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/06d91f/826a640b66d.pdf
Handle