Publication
Title
Economische motieven en moedige vrouwen : de geschiedenis van gendergelijkheid in de Europese Unie
Author
Abstract
Doorheen de tijd heeft er een interessante evolutie plaats gevonden op het gebied van het Europese beleid rond de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit verhaal start in 1957 bij de ondertekening van het Verdrag Van Rome waar het objectief van gendergelijkheid bijna per ongeluk in het stichtingsverdrag van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgenomen om oneerlijke concurrentie en verstoringen van de Europese vrije markt te voorkomen, en zou algauw uitbreiden tot een bredere eis tot gelijke rechten gerelateerd aan werk. Bovendien treedt gendergelijkheid via niet-bindende richtlijnen ook steeds meer binnen in nieuwe(re) Europese beleidsdomeinen, zoals familiebeleid, huiselijk geweld, en politieke vertegenwoordiging. Ondanks de verbreding van het beleid, zowel op vlak van themas als van strategieën, lopen economische motieven als een rode draad doorheen deze geschiedenis. Verschillende moedige activisten binnen en buiten de instellingen hebben hier handig gebruik van gemaakt en hebben zo het gelijkerechtenbeleid in Europa mee vorm gegeven en op de agenda kunnen houden. Het instrumentele frame dat de Europese Unie hanteert en waarbij gendergelijkheid ondergeschikt is aan economische doelstellingen, belemmert echter het transformatieve potentieel van het Europese genderbeleid.
Language
Dutch
Source (journal)
Historica / Vereniging voor Vrouwengeschiedenis [Groningen]; Vereniging voor Gendergeschiedenis [Amsterdam] - Groningen
Publication
Groningen : 2011
ISSN
1382-3914
1382-9314 [foutief]
Volume/pages
34:2(2011), p. 3-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2013
Last edited 19.10.2017