Publication
Title
De invloed van keuzemogelijkheden bij het opstellen van de jaarrekening op het resultaat van falingspredictiemodellen: een case-study
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA, Departement Bedrijfseconomie , 219
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1995
Volume/pages
43 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference