Publication
Title
"Haar art was befolk, haar gap was groovy" : die resepsie van Ronelda Kamfer se Noudat slapende honde in Suid-Afrika en die Lae Lande
Author
Language
Afrikaans
Source (book)
Toenadering : literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands / Sjoen, T', Yves [edit.]; e.a.
Publication
Leuven : Acco, 2012
ISBN
9789033489723
Volume/pages
p. 247-282
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 17.10.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference