Publication
Title
Behoefte aan een (meer) duurzaam HRM
Author
Abstract
Acht jaar terug verscheen in dit tijdschrift het artikel Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie van Willem de Lange. Uitgangspunt was de stelling dat de onderneming die zegt maatschappelijk verantwoord te handelen om geloofwaardig te zijn in haar intern ondernemingsbeleid consistent gedrag moet vertonen. Een organisatie die met andere woorden claimt duurzaam te ondernemen is pas geloofwaardig wanneer het duurzaamheidsdenken ook terug te vinden is in de organisatie en management van het personeel. Anno 2013 geldt dit uitgangspunt nog steeds. Nog steeds toont onderzoek aan dat de trein die rijdt onder de vlag maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op kruissnelheid zit, maar dat de People-wagon aan deze MVO-trein niet altijd wordt aangehaakt. En dat is spijtig. Zeker wanneer onder demografi sche druk de schaarste op de arbeidsmarkt ons collectief zal dwingen op een meer duurzame, zuinige manier met ons menselijk kapitaal om te gaan.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor HRM / Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. - Deventer
Publication
Deventer : 2013
ISSN
1388-1302
Volume/pages
3(2013), p. 58-85
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.10.2013
Last edited 26.03.2016
To cite this reference