Publication
Title
De aansprakelijkheid van de esthetisch chirurg : over inspanningsverbintenissen, informed consent, bewijslast en vereisten voor een deskundigenonderzoek (noot onder Gent 9 februari 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2013
ISSN
1372-3170
Volume/pages
1(2013), p. 29-36
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.11.2013
Last edited 12.01.2018
To cite this reference