Publication
Title
Alfred Schoep, de eerste Vast Secretaris van de KVAB (1938-1944)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De bewogen beginjaren van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Letteren (1938-1949) / Witte, E. [edit.]; et al.
Source (series)
Academia ; 7
Publication
Brussel : KVAB Press, 2013
ISBN
978-90-6569-128-6
Volume/pages
p. 135-142
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.11.2013
Last edited 11.09.2014
To cite this reference