Publication
Title
Kinderbijslagen en armoede : kan de zesde staatshervorming het immobilisme doorbreken?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : 2012
ISSN
0775-0234
Volume/pages
54:4(2012), p. 641-669
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 07.11.2013
Last edited 25.04.2017
To cite this reference