Publication
Title
Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding
Author
Language
Dutch
Source (book)
25 jaar Dienst Maatschappelijk Werk in CM: studie en ontmoetingsdag, Zandhoven, 11 april 1996 / Christelijke Mutualiteit
Publication
s.l. : 1996
Volume/pages
p. 23 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference