Publication
Title
Kwaliteit van de arbeid: de operationele benadering: meetinstrumentaria en het opmaken van een self-audit
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA. Departement Bedrijfseconomie , 221
Publication
Antwerpen : 1995
Volume/pages
47 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference