Publication
Title
Over de IJssel! Langs de randen en rafels van Nederland (late zeventiende-negentiende eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Overijsselse historische bijdragen : verslagen en mededelingen / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. - Zwolle, 1977, currens
Publication
Zwolle : 2013
ISSN
0165-6465
Volume/pages
128(2013), p. 13-35
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.11.2013
Last edited 13.03.2015
To cite this reference