Publication
Title
Zorg aan chronisch-behoeftige bejaarden: actuele situatie, kosten en trends
Author
Language
Dutch
Source (series)
Programma Publieke economie; 2: sociale zekerheid
Publication
Brussel : Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 1996
Volume/pages
227 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference