Publication
Title
Het rendement van onderwijs in België: enkele empirische bevindingen op basis van regionale gegevens
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / UFSIA, Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 335
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1996
Volume/pages
25 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference