Title
De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw : inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering, (noot onder Bergen 10 juni 2002 en Bergen 2 juni 2003)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Volume/pages
18(2004) :10 , p. 572-582
ISSN
0775-2814
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)