Publication
Title
De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw : inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering, (noot onder Bergen 10 juni 2002 en Bergen 2 juni 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0775-2814
Volume/pages
18:10(2004), p. 572-582
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.11.2013
Last edited 25.04.2017