Publication
Title
Beëindiging en schorsing van de (bank)overeenkomst en sluiting van de (bank)rekening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Algemene bankvoorwaarden : verslagen van het colloquium van 3 december 2004, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Fincancieel Recht (EVBFR-Belgium). - Bruxelles, 2005
Source (series)
Cahiers AEDBF/EVBFR-Belgium / Association européenne pour le droit bancaire et financier-Belgium; Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht-Belgium. - Bruxelles; 17
Cahiers AEDBF/EVBFR-Belgium / Association européenne pour le droit bancaire et financier-Belgium ; 17
Publication
Bruxelles : Bruylant, 2005
ISBN
2-8027-2085-6
Volume/pages
p. 435-514
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Algemene bankvoorwaarden : verslagen van het Colloquium van 3 december 2004, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium) = Les conditions générales bancaires : actes du Colloque du 3 décembre 2004, organisé par la Section belge de l'Association européenne pour le droit bancaire et financier (AEDBF-Belgium)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.11.2013
Last edited 02.09.2016