Publication
Title
De schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten / Boeck, De, Annick [edit.]; e.a.
Source (series)
Leerstoel Professor C. Matheeussen ; 4
Publication
Brugge : die Keure, 2010
ISBN
978-90-486-0308-4
Volume/pages
p. 179-217
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.11.2013
Last edited 02.09.2016