Publication
Title
Structuurverandering in het segment van de grote drogeladingbinnenvaartschepen
Author
Abstract
De drogeladingvloot in de binnenvaart is van 2007 tot 2013 zeer sterk toegenomen in laadcapaciteit (+20%), terwijl de hoeveelheid vervoerde vracht is afgenomen ten opzichte van 2008 (-10%). In dit artikel wordt uiteengezet hoe deze toename aan capaciteit is ontstaan en er wordt er aangegeven wat de tekortkomingen zijn aan de huidige structuur in de sector. Vervolgens wordt een oplossing geschetst om de overcapaciteit van de grote droge ladingschepen te doen afnemen. Ook wordt er een oplossing gegeven om de structuur van dit segment van de drogeladingvloot aan te passen, zodat de sector geprofessionaliseerd wordt en meer toekomstbestendig wordt gemaakt.
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen; 2013:025
Publication
Antwerpen : 2013
Volume/pages
21 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.11.2013
Last edited 20.03.2014
To cite this reference