Publication
Title
Beschrijvingen van kinderen en hun taalgedrag: een etnolinguïstische benadering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Conferentie / Huls, E. [edit.]
Publication
Delft : Eburon, 1995
Volume/pages
p. 261-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference