Publication
Title
Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (becommentariëerd)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vervoer, 2013. - Brussel, 2013
Source (series)
Economisch recht. - Brussel; 4
Larcier Wet en duiding : Economisch recht ; 4
Publication
Gent : Larcier, 2013
ISBN
978-2-8044-4649-9
Volume/pages
p. 365-376
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2013
Last edited 11.09.2014
To cite this reference