Publication
Title
Het rijke roomse jezuïetenleven : de Oude Abdij als vormingshuis van de Sociëteit van Jezus, 1837-1968
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Oude Abdij van Drongen: elf eeuwen geschiedenis. - Drongen, 2006
Publication
Drongen : Oude Abdij van Drongen, 2006
ISBN
90-78192-04-6
978-90-78192-04-6
Volume/pages
p. 306-371
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 28.11.2013
Last edited 02.09.2016