Title
Het rijke roomse jezuïetenleven : de Oude Abdij als vormingshuis van de Sociëteit van Jezus, 1837-1968
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
bookPart
Publication
Drongen :Oude Abdij van Drongen, [*]
Subject
History
Source (book)
De Oude Abdij van Drongen: elf eeuwen geschiedenis. - Drongen, 2006
ISBN
90-78192-04-6
978-90-78192-04-6
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)