Publication
Title
To keep her near : total identification and melancholic incorporation in the oeuvre of Rebecca Brown
Author
Language
English
Source (book)
Marges van de literatuur. - Gent, 2013
Source (series)
Cahier voor literatuurwetenschap. - Gent, 2009, currens; 5
Cahier voor literatuurwetenschap
Publication
Gent : Academia Press, 2013
ISBN
978-90-382-2251-6
Volume/pages
p. 89-102
IR - Boek naar hoofdstuk
Wat heet marginaal theater? Een doorlichting van het discours rond marge in het naoorlogse West-Europa. / Crombez, Thomas. - Gent, 2013
Van lvd naar work
Marges van de literatuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.12.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference