Publication
Title
P. Pasture: Kerk, politiek en sociale actie : de unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in België, 1944-1973
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis. Mededelingenblad
Publication
1992
Volume/pages
14:3(1992), p. 6-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Record
Identification
Creation 06.12.2013
Last edited 02.09.2016