Title
P. Pasture: Kerk, politiek en sociale actie : de unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in België, 1944-1973
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
Subject
History
Source (journal)
Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis. Mededelingenblad
Volume/pages
14(1992) :3 , p. 6-7
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)