Title
W. Verrelst: Trots en schaamte van de Vlaming : een essay over de Vlaamse cultuur in de twintigste eeuwW. Verrelst: Trots en schaamte van de Vlaming : een essay over de Vlaamse cultuur in de twintigste eeuw
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Research group
Research centre Ruusbroec Institute
Publication type
review
Publication
Subject
History
Source (journal)
Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis. Mededelingenblad
Volume/pages
15(1993):1, p. 14-15
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)