Title
M.A. Caspers: De geschiedenis van de natuurbescherming in Vlaanderen van 1910-1940
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
Subject
History
Source (journal)
Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis. Mededelingenblad
Volume/pages
16(1994) :3 , p. 20-22
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)