Title
J. van Bijsterveldt en L. van Vroonhoven: Een tijdsbeeld uit Brabant : 1960-2000 : een klas op zoek naar koersJ. van Bijsterveldt en L. van Vroonhoven: Een tijdsbeeld uit Brabant : 1960-2000 : een klas op zoek naar koers
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Research group
Research centre Ruusbroec Institute
Publication type
review
Publication
Nijmegen,
Subject
History
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
10(2001):4, p. 372-373
ISSN
0778-8304
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)