Title
J. van Bijsterveldt en L. van Vroonhoven: Een tijdsbeeld uit Brabant : 1960-2000 : een klas op zoek naar koers
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
Nijmegen ,
Subject
History
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
10(2001) :4 , p. 372-373
ISSN
0778-8304
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)