Title
P. De Pooter: De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in staat en maatschappij
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
Nijmegen ,
Subject
History
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
12(2003) :3 , p. 266-267
ISSN
0778-8304
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)