Publication
Title
Gezinsdimensie in de sociale zekerheid: inventaris, kostprijs en verdelingseffecten
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 1996
Volume/pages
105 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference