Publication
Title
Een actieve welvaartsstaat moet investeren in kinderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Welzijn en zorg in Vlaanderen : wegwijzer in de sociale sector, 2013-2014 / Deven, Fred [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer, 2013
ISBN
9789046553619
Volume/pages
p. 356-375
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.12.2013
Last edited 11.09.2014
To cite this reference