Publication
Title
Die Translation als Kommunikation und der Translator als Kommunikator
Author
Language
German
Source (book)
Från översättning till etik: en festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005 / Rossi, Paula [edit.]
Publication
2005
ISBN
951-42-7799-6
Volume/pages
p. 351-363
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 12.12.2013
Last edited 09.05.2016