Title
Prevalentie van eetproblemen bij jonge kinderen : systematisch literatuuroverzicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences . Biomedical Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
69(2013) :23 , p. 1128-1137
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Dit artikel biedt een overzicht van de bestaande literatuur over de prevalentie van eetproblemen en/of eetstoornissen bij kinderen van nul tot zes jaar. De eetproblemen worden benaderd vanuit een bio-psycho-­sociaal kader aangezien zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen in de ontwikkeling van eetproblemen en eetstoornissen. Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd via PubMed, Medline en PsycINFO. Alle studies werden gescreend volgens de hieronder vermelde opname- en uitsluitingscriteria. Opnamecriteria: voedings- en eetproblemen, algemene bevolking, epidemiologisch onderzoek of review van een epidemiologisch onderzoek, leeftijd van de studiegroep tussen nul en zes jaar, publicatiejaren 1971-2011 en Engels- of Nederlandstalige publicatie. Uitsluitingscriteria: voedings- en eetproblemen benaderd vanuit de organische pathogenese. 21 studies werden opgenomen in deze review. De puntprevalentiecijfers voor voedings- en eetproblemen variëren sterk en liggen tussen 1,4% en 37%. Slechts één studie geeft cijfers voor eetstoornissen in de algemene bevolking: een prevalentie van 2,8% volgens de ICD-10-criteria (tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) en van 2,4% volgens de DC:0-3R-criteria (Zero to Threes Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood). De definiëring en de methodologie van de studies zijn erg verschillend. Daarenboven worden beide in veel studies te beperkt omschreven. Deze factoren spelen mogelijk een belangrijke rol in de grote spreiding van de prevalentiecijfers en maken dat er geen veralgemeende besluiten getrokken kunnen worden. Een meer nauwkeurige definiëring en operationalisering van de concepten en de gehanteerde meetinstrumenten dringt zich op.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/b8992a/60b98a1188d.pdf
Handle