Publication
Title
Vrij verkeer van personen in de EU en de sociale minimumuitkeringen van de lidstaten : op zoek naar een evenwicht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : 2013
ISSN
0775-0234
Volume/pages
(2013), p. 93-119
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.12.2013
Last edited 12.01.2018
To cite this reference