Publication
Title
Het gelovige spreken over een persoonlijke God
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal
Publication
1996
Volume/pages
26(juni 1996), p. 141-148
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference