Publication
Title
Eenzaamheid over generaties heen? Eenzaamheid bij kinderen na de scheiding van hun ouders
Author
Language
Dutch
Source (book)
Scheiden in meervoud : over partners, kinderen en grootouders / Pasteels, I. [edit.]; e.a.
Publication
Leuven : Acco, 2013
ISBN
9789033493638
Volume/pages
p. 143-160
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.01.2014
Last edited 30.07.2015
To cite this reference