Title
Over de interactie tussen het IPR en de bepalingen van het vrij verkeer, toegespitst op internationale arbeidsovereenkomsten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
17(2013/2014) , p. 643-652
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:373297
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De vraag naar de precieze verhouding tussen enerzijds het IPR en anderzijds het vrij verkeer wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Gelet op enkele spraakmakende arresten van het Europese Hof van Justitie, verdient deze vraag met name op het gebied van de internationale arbeidsverhoudingen nadere uitklaring. Dit artikel beoogt daartoe een aanzet te geven. Onderzocht wordt in hoeverre het vrij verkeer (van diensten) en de Detacheringsrichtlijn ingrijpen op de bepalingen van het IPR inzake arbeidsovereenkomsten.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/7cc13f/5e5c0058273.pdf
Handle