Publication
Title
Over de interactie tussen het IPR en de bepalingen van het vrij verkeer, toegespitst op internationale arbeidsovereenkomsten
Author
Abstract
De vraag naar de precieze verhouding tussen enerzijds het IPR en anderzijds het vrij verkeer wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Gelet op enkele spraakmakende arresten van het Europese Hof van Justitie, verdient deze vraag met name op het gebied van de internationale arbeidsverhoudingen nadere uitklaring. Dit artikel beoogt daartoe een aanzet te geven. Onderzocht wordt in hoeverre het vrij verkeer (van diensten) en de Detacheringsrichtlijn ingrijpen op de bepalingen van het IPR inzake arbeidsovereenkomsten.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
17(2013/2014), p. 643-652
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 10.01.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference