Publication
Title
Tussen "ik" en "wij" : zelfrepresentaties in parlementaire vertogen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Department Geschiedenis, 2014
Volume/pages
203 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.01.2014
Last edited 21.01.2014
To cite this reference