Publication
Title
Procesbeschrijving en procesevaluatie Surinameproject : het betrekken van religieuze leiders en voorlopers bij het bevorderen van de seksuele gezondheid binnen de Surinaamse gemeenschap
Author
Language
Dutch
Publication
Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2010
Volume/pages
112 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.01.2014
Last edited 12.02.2014
To cite this reference