Publication
Title
De bewaarder van een zaak in de zin van art. 1384, eerste lid BW moet de intellectuele leiding hebben over die zaak, ook in geval van bruiklening, gebruik, diefstal en minderjarigheid (noot onder Cass. 13 september 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
77:20(2013-2014), p. 783-785
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.01.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference