Publication
Title
De Janletvleugel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : een structurele doorlichting
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 2005-2006, VUB Vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen
Publication
2006
ISBN
90-808687-3-6
Volume/pages
p. 36-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 28.01.2014
Last edited 02.09.2016