Publication
Title
Stedelijke improvisaties : particulier initiatief als sleutel tot een kwaliteitsvol stadslandschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ruimtelijke ordening in crisis: gebundelde papers en ontwerpopgaven Plandag 2010, Amsterdam, 27 mei 2010 / Bouma, G. [edit.]
Publication
2010
ISBN
978-90-808-5457-4
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 02.09.2016