Publication
Title
Toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering
Author
Language
Dutch
Publication
2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 02.09.2016