Publication
Title
Analyse van de huidige en toekomstige ruimtebehoefte voor land- en tuinbouw en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen land- en tuinbouw
Author
Language
Dutch
Publication
2007
Volume/pages
169 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 02.09.2016