Publication
Title
Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving. Bijlage III. Alternatieve planningsdiscoursen over de relatie tussen stad en platteland, casestudies
Author
Language
Dutch
Publication
2006
Volume/pages
121 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 02.09.2016