Publication
Title
Het geheim van het beraad, het beroepsgeheim van de magistraat en de deling van informatie die onder het beroepsgeheim valt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
76:32(2013), p. 1257-1263
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 28.01.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference