Publication
Title
De arrestatietermijn voor minderjarigen, noot onder Cass. 20 december 2011
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2013
ISSN
1377-2104
Volume/pages
2(2013), p. 167-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference