Publication
Title
De circulatie van technische kennis in het vroegmoderne Antwerpse ambachtswezen, 1500-1800 (casus kuipers en edelsmeden)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, 2013
Volume/pages
350 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.01.2014
Last edited 30.01.2014
To cite this reference