Publication
Title
Klinkt de spraak van een kind met een cochleair implantaat zoals de spraak van een normaal horend kind?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 2013
ISSN
1370-706X
Volume/pages
26(2013), p. 15-24
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 31.01.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference