Publication
Title
Credo-labo-fresco-echo : Sint-Lucas en het spelalfabet van de geschiedenis
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tekenen & betekenen : opstellen over het architectuurinstituut Sint-Lucas, 1862-2012. - Leuven, 2012
Publication
Leuven : Lipsius, 2012
ISBN
978-90-5867-931-4
Volume/pages
p. 36-45
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Tekenen & betekenen opstellen over het architectuurinstituut Sint-Lucas, 1862-2012
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.02.2014
Last edited 05.02.2014
To cite this reference