Publication
Title
Nietzsches (on)gelijk : wat met theïstische morele intuïties na de dood van God
Author
Language
Dutch
Source (book)
Christendom en filosofie : opstellen over wijsbegeerte, wereldbeeld en wetenschappen van het antieke christendom over Nietzsche tot fundamentalisme vandaag / Praet, D. [edit.]; e.a.
Publication
Academia Press : Gent, 2014
ISBN
978-90-382-2288-2
Volume/pages
p. 143-159
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 07.02.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference