Publication
Title
Is er een woonpact in de maak? Beschouwingen bij het advies van de Vlaamse woonraad
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ruimte & maatschappij : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken. - Antwerpen, 2009, currens
Publication
Antwerpen : 2013
ISBN
978-1-162-17122-7
Volume/pages
4:3(2012-2013), p. 58-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.02.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference