Publication
Title
Een lyrische ziel in tijden van communisme : Bengt Jangveldt: Een leven op scherp : de legendarische dichter Vladimir Majakovski, 1893-1930
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De leeswolf : kritisch bibliografisch tijdschrift / Vlaams Bibliografisch, Documentair en Dienstverlenend Centrum. - Antwerpen, 2004 - 2014
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1780-3837
Volume/pages
9(2009), p. 710-711
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 18.02.2014
Last edited 25.04.2017